بایگانی

  • %d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac
    فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان:

    انزجار از استکبار پیام ملت ایران خطاب به‌نظام سلطه است