بایگانی

  • علی نعمت چاردولی
    نماینده مردم ملایر در گفتگو با نطنزنا

    توهین به نمایندگان توهین به شعور مردم است

  • علی نعمت چاردولی
    عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد

    اختصاص ۸ درصد درآمد استانداری های کشور به بهسازی روستاها