بایگانی

  • khayam
    با پروفسور حسین فخیمی، سازنده مجسمه خیام:

    فضای شهرهایمان از بی‌هویتی رنج می‌برد