بایگانی

  • ننگ
    در پی توافق آتش بس نامحدود؛

    وزیران و سیاستمداران اسرائیلی: آتش‌بس توافق نیست ننگ است!