بایگانی

  • 13951128001294_PhotoL
    بخشی از مناظره زرشناس و عبدالکریمی با موضوع نفوذ؛

    عمل انقلابی ادامه راه را روشن می کند نه حجره نشینی/ فیلم

  • سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح
    سرلشکر باقری تأکید کرد؛

    نیرو های مسلح در «عمل انقلابی» پیشرو هستند