بایگانی

  • IMG17274270
    استاد حوزه علمیه قم:

    عمل صالح اوّلین شرط ملاقات با خدا است

  • 0147
    امام جمعه ی خوانسار؛

    تصمیمات سازمان ملل هیچ خیر و سودی برای ملت های مستضعف ندارد