بایگانی

  • پناهیان5
    دشمن شناسی و مذاکراه با آنها :

    نظر استاد پناهیان در مورد مذاکرات/ تصویری

  • IMG_6842
    صبح جمعه هر هفته برگزار می شود؛

    عهد آدینه در جوار شهدای گمنام صفه