بایگانی

  • haji
    نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی:

    مشکل کشور ما نگاه برخی از افراد نسبت به فناوری هسته ای است