بایگانی

  • samtekhoda
    توصيه مقام معظم رهبري به تيم برنامه سمت خدا

    خاطره دیدار عوامل برنامه “سمت‌خدا” با مقام معظم رهبري