بایگانی

  • mokhtari
    فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه:

    توجه مردم به هشدارهای پلیس سبب کاهش آمار جرم در جامعه می شود