بایگانی

  • 1
    فرمانده سپاه ناحیه خوانسار:

    بدون بصیرت نمی توان عمل به هنگام و انقلابی انجام داد