بایگانی

  • مظاهری
    در یکی از بیمارستان های تهران صورت گرفت ؛

    عیادت مقام معظم رهبری از آیت‌الله مظاهری / فیلم