بایگانی

  • ShiaCalendar-M12D18-20090222103656-big
    عید غدیر در کلام آقامجتبی تهرانی

    چرا «حبّ علی(ع)» نشانه ایمان است، نه حبّ پیامبر(ص)