بایگانی

  • عید
    عید میلاد رحمت للعالمین، پیام آور صلح و مهربانی؛

    نور پیامبری و امامت بر تارک هستی درخشید

  • masih
    عید میلاد پیامبر صلح و دوستی حضرت عیسی(ع) مبارک؛

    ستاره ای که از آسمان برای راهنمایی بشر درخشید