بایگانی

  • عیسی اندوی
    اندوی چوب رفتارهای گذشته اش را می خورد

    به دروازه بان سابق ذوب آهن اجازه بازی در لیگ برتر نمی دهند؟