بایگانی

  • پاوه
    داستانی برگرفته از واقعیات غائله پاوه

    روايتي از يك فاجعه كه حاتمي‌كيا آن را به تصوير كشيد