بایگانی

  • tabatabaei-nejad
    امام جمعه اصفهان:

    صداقت و تعهد دو شرط لازم کار خبرنگاری است / تظاهرات در 120 کشور جهان علیه اسرائیل نشان بی آبرویی آن هاست