بایگانی

  • شهيد ادواردو آنيلي
    به مناسبت سالگرد شهادت ادواردو آنيلي

    ادواردو يك نشانه بود

  • مازراتي

    آنها كه مازراتي سوار مي‌شوند، اين نكته را نمي‌دانند؟!