بایگانی

  • fe0e1b30c9eb3dbe5c60c19b8292ebbe40dfddec-500x355[1]
    قسمت هشتم؛

    سفرنامه از فریدونشهر تا تفلیس، ۱۱۰ سال پیش/فکر سفر به گرجستان

  • 114432_771-400x280[1]
    قسمت هفتم؛

    سفرنامه از فریدونشهر تا تفلیس، ۱۱۰ سال پیش/گرفتن حکم صدراعظم و دیدار گرجی ها