بایگانی

  • 13941124000581_PhotoL
    حواشی درگیری های عراق و حمایت های مردمی از دولت عراق :

    هدیه دختر بچه عراقی برای نبرد با داعش/عکس