بایگانی

  • فیش های نجومی حقوق
    گزارش از تلاش مدعیان اصلاحات برای لاپوشانی یک رسوایی

    دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق‌های نجومی!

  • دریافت های نجومی
    اسناد جدید از حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه

    ترفند «چند حسابی» مدیران برای لاپوشانی دریافتی های نجومی/ دریافت حقوق 520 میلیون تومانی در 6 ماه + اسناد