بایگانی

  • 20110723_2014431947
    در خطبه های نماز جمعه وزوان و شهر گز مطرح شد:

    انتفاضه سوم ناقوس مرگ اسرائیل را به صدا در خواهد آورد