بایگانی

  • مهدوی
    عضو مجلس خبرگان رهبری:

    رعایت حجاب براي مرد و زن در جامعه اسلامي يكسان است