بایگانی

  • شیر
    وزارت کشاورزی خبرداد:

    قیمت شیر و لبنیات بعد از ماه رمضان آزاد می‌شود

  • شیر
    دبیر انجمن صنایع لبنی:

    میزان افزایش قیمت شیر تا پایان هفته مشخص می‌شود