بایگانی

  • 17
    امام جمعه نطنز در جمع بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس نطنز؛

    ثابت قدم ماندن در راه حق پشتوانه ای بزرگ برای رهبر انقلاب است