بایگانی

  • photo_2016-12-16_23-39-32
    دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

    برای شناخت راه باید امام (ره)را قطب نما و شاخص خود قرار دهیم