بایگانی

  • ghasemi
    امام جمعه بادرود:

    تنها راه پیروزی بر رژیم غاصب صهیونیستی وحدت حول محور اسلام و قرآن است