بایگانی

  • Legion-quad00
    بررسی سینمای الحاد، با تحلیلی بر فیلم لژیون

    وقتی خداوند تصمیم به نابودی نسل انسان می‌گیرد!؟