بایگانی

  • شیخ مهدی زکزاکی
    نامه همسر شیخ زکزاکی:

    وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی وخیم است/ مردم به اعتراضات خود ادامه دهند