بایگانی

  • rohani-zarif-vadeha-par
    مقایسه وعده های پیش از برجام و ادعاهای پسابرجام ؛

    ماله کشی های پسابرجامی! / فیلم