بایگانی

  • بن بست هنرمند
    جنگ بازی نبود آقا!

    به بهانه اجرای نمایش «بن بست هنرمند پلاک هشت» در تالار هنر

  • مالک سراج
    جنگی که دیدیم، جنگی که گفتیم

    نگاهی به نمایش بن بست هنرمند پلاک هشت