بایگانی

  • آرم
    بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت:

    مجلس محل توجه به منافع گروه‌های خاص نیست

  • آخوندی
    تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نظر آخوندی درباره مالیات بر عایدی مسکن؛ یک بام و چند هوا!

    از تأکید بر ضرورت اجرا تا اصرار بر حذف مالیات دلالان