بایگانی

  • اورژانس انتقال مصدوم حادثه
    بامداد امروز در شرق اصفهان رخ داد؛

    قطع 2 دست شهروند 50 ساله براثر گیرکردن زیر جک کمپرسی + عکس

  • اورژانس
    توسط ماموران اورژانس اصفهان انجام شد؛

    امداد رسانی به 23 مصدوم در دو حادثه واژگونی مینی بوس و اتوبوس