بایگانی

 • اورژانس
  رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان مطرح کرد؛

  رسیدگی به 298 مأموریت اورژانسی در خوانسار

 • اورژانس
  در بهمن ماه امسال انجام شد؛

  امدادرسانی اورژانس اصفهان در 9هزار ماموریت

 • 635105414664676319
  با انجام بیش از 5 هزار ماموریت اورژانسی در آبان ماه؛

  امدادرسانی به 225 بیمار تنفسی