بایگانی

  • ماندگاری
    حجت‌الاسلام ماندگاری:

    معاند شدن بعضی از افراد به‌واسطه نگرفتن پُست ومقام است!