بایگانی

  • 7689cc83d7c31a851ba57cba71b859fa__1200x630
    مانور ارتش روسیه در مناطق سردسیر؛

    تمرین نظامیان روسیه در قطب شمال/ فیلم