بایگانی

  • daneshgah
    در تالار شریعتی دانشگاه اصفهان اتفاق افتاد؛

    همایشی در پوشش دانشگاه، در حمایت از رکن فتنه/ پیامی که جنجال آفرین شد

  • daneshgah
    خاطره‌ی تلخ بازگشت سیاسی کاری به محیط علمی؛

    مانور دانشگاهی دوم خردادی‌ها در سایه غفلت دستگاه‌های امنیتی