بایگانی

  • Sanaye-Fazaee
    اقدامی غیر قابل تحمل در صنعت فضایی؛

    بی‌توجهی به صنایع فضایی در کشور/ صوت

  • 552
    لحظه‌ای تاریخی در صنعت هوا و فضا

    انفجار فالکون ۹ در لحظه فرود / فیلم