بایگانی

  • برنده جايزه نوبل

    عکس / برنده جایزه نوبل با چادر !

  • کاروان صلح در كليساي وانك
    تا آخر در کنار سوریه ایستاده ایم

    كاروان بین المللی صلح در اصفهان+ تصاویر