بایگانی

  • IMG_7380
    در مصاحبه با دانشجو دوران انقلاب بیان شد؛

    دانشجویان انتقال‌دهنده انقلاب به شهرها و روستاها بودند