بایگانی

 • --420X~1
  کارشناس مسائل سیاسی:

  برخی میخواهند به بهانه اعتدال و عقلانیت،از مبانی انقلاب فاصله بگیرند

 • ضیافت
  مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور اصفهان خبرداد؛

  برگزاری پنج دوره ضیافت اندیشه اساتید در تابستان 94

 • farhang
  باید بهتر باشد اما نیست؛

  جایگاه نازل فرهنگ در دولت يازدهم