بایگانی

  • photo_2016-07-16_21-27-26
    بررسی چرایی حمایت جمهوری اسلامی از گروه های مقاومت/ قسمت اول

    حمایت از مقاومت و پایداری در منابع قرآنی و روایات