بایگانی

  • 363_973
    معاون آموزشی دفترتبلیغات اسلامی قم:

    فرهنگ پذیری یکی ازبهترین ویژگی های تبلیغ سنتی است