بایگانی

  • Mariji_Morsalat_رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
    رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان):

    تفکر خلاقانه و انتقادی لازمه اندیشه طلبه و دانشجو