بایگانی

  • قرارداد نفتی
    متخصصان صنعت نفت در بیانیه‌ای خواستار شدند

    مجلس در مقابل قراردادهای خسارت‌بار نفتی به وظیفه خود عمل کند