بایگانی

  • 013jomeh2
    شهردار شاهین شهر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیان داشت:

    شاهین شهر شهری سبز فارغ از آلودگی همراه با زندگی آسان