بایگانی

  • صدای سلامت
    مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

    300 هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره می برند/ یک هزار و 348 متکدّی و 129 کودک خیابانی شناسائی شدند

  • 300742_360

    با کمک نکردن به گدایان سود خواهیم کرد یا ضرر؟