بایگانی

  • %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c
    محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام :

    حمایت مسوولان از نجومی بگیران جز فضاحت و بدبختی چیز دیگری نیست