بایگانی

  • بمب‌هاي شيميايي
    در چنین روزی در سال 1366 ؛

    بمباران شيميايی سردشت