بایگانی

  • بنیادفرهنگی امام محمد باقر
    مجید براتی رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگی امام محمد باقر

    قصد رقابت با مدارس تیزهوشان را نداشته ایم